Pre lektorov

Prečo sa stať lektorom

  • Zmysluplná a naplňujúca činnosť, ktorá baví nielen deti ale aj Vás
  • Atraktívne a s výsledkami rastúce finančné ohodnotenie
  • Uchádzačov preškolíme, obsahovú náplň lekcií a pomôcky dodáme
  • Zázemie a administratívny systém zaistíme a hurá do toho!

Kto môže byť lektorom

Vo Veselej vede môže byť lektorom každý, kto je spoľahlivý a zodpovedný, má nadšenie pre prácu s deťmi a túžbu sprevádzať ich na ceste objavovania prírodných zákonov. A je jedno, či ide o študenta alebo maminku na materskej, aktívneho dôchodcu či učiteľa, ktorý to chce skúsiť inak než je obvyklé v rámci výuky na väčšine škôl.

Tu je jeden z pokusov, ktorý budete s deťmi robiť a zároveň príklad videa, ktoré posielame ako metodickú podporu.

FAQ

01 Mal by som o lektorskú činnosť záujem, čo všetko musím spĺňať?
Podmienkou je minimálny vek 18 rokov a trestná bezúhonnosť. Vo Veselej vede môže byť lektorom každý, kto má záujem zodpovedne, spoľahlivo a zábavne poskytovať vedomosti nielen prírodných vied žiakom I. stupňa. A je jedno, či ide o študenta alebo maminku na materskej, aktívneho dôchodcu či učiteľa, ktorý to chce skúsiť inak než je obvyklé v rámci štandardnej výuky na väčšine slovenských a českých ZŠ. Uchádzačov preškolíme, potrebné pomôcky dodáme, zázemie zaistíme a hurá do toho!
02 Jedná sa o prácu na celý deň?
O prácu na celý deň sa nejedná. Väčšinou ide o 1 - 8 hodin týždenne, medzi 12 - 16 hodinou. Pracovnú zmluvu s lektorom a výplatu 6-11 € za odučenú hodinu (v závislosti od kvalifikácie, počtu krúžkov,...) zaisťuje Veselá veda. Pre zodpovedných a spoľahlivých lektorov sú vyplácané aj špeciálne bonusy.
03 Musím mať vyštudované prírodné vedy?
Rozhodne nie. U nás je skutočne najdôležitejšia chuť odovzdávať vedomosti deťom. Našu metodiku Vám dodáme.
04 O ako staré deti sa jedná?
Krúžok Veselej vedy navštevujú deti od 1. do 5. triedy, prímestské tábory sú pre deti od predškolákov až do 12 rokov.

Naše hodnoty

  • hravo
  • slobodne
  • s rešpektom
  • samostatne
  • bezpečne