Naša starostlivosť o Vaše osobné údaje

Práve ste poskytli Veselej vede, o.z. svoje osobné údaje a osobné údaje Vášho dieťaťa. Veselá veda, o.z. pracuje s týmito údajmi preto, aby mohla plniť všetko, k čomu sa zaväzujeme v Obchodných podmienkach, a preto tieto osobné údaje zaraďujeme do našej databázy používateľov.

Každým rokom pripravujeme a organizujeme nové tábory a krúžky, a aby Vám nič neuniklo a mali ste vždy informácie ako prví, využívame Vaše údaje k zasielaniu obchodných oznámení, ponúk, na marketingové účely a pod.

Rovnako ako Vy, tak aj Veselá veda, o.z. vie, ako sú zverené údaje dôležité a citlivé, preto ich neposkytneme tretím osobám a uchovávať ich budeme len po dobu nevyhnutne nutnú k účelu spracovania. Aj napriek tomu sú tu osoby, bez ktorých Vám nemôžeme sľúbenú službu poskytnú. Jedná sa predovšetkým o právnych zástupcov, lektorov, zamestnancov školy a ďalších našich spolupracovníkov. Neobávajte sa, sú vopred preškolení a majú s nami spísanú zmluvu.

Pokiaľ dôjde v priebehu krúžkov či táborov k zmene údajov, neváhajte nám takúto zmenu nahlásiť. Naša vzájomná komunikácia tým bude v prípade potreby jednoduchšia.

Keď si budete myslieť, že osobné údaje nepoužívame správne, stačí jednoducho zavolať a preberieme to spolu. Rovnako tak pri marketingových či iných oznámeniach môžete využiť odkaz a tento súhlas odvolať.

Deti si krúžky či tábory neskutočne užívajú, a preto tieto okamihy radi zaznamenávame fotografovaním či videonahrávkou. Tieto videonahrávky a fotografie potom používame na našich webových stránkach a sociálnych sieťach. Rovnako tak sa môže Vaše dieťa objaviť na fotografii či videu určenom pre propagačné a informačné účely, alebo ich môžeme použiť vo výukových materiáloch.  

Ďakujeme