DAROVANIE 2% Z DANE

Každý rok môžete prispieť 2% z vášho zdaniteľného príjmu, pričom to neovplyvní vašu peňaženku. Táto suma môže byť investovaná do našich vedeckých programov, ktoré pomáhajú deťom objavovať radosť zo vzdelávania a rozvíjať schopnosti, ktoré im pomôžu v budúcnosti. Vieme, že mnohí z vás sú motivovaní túžbou vytvoriť lepší svet pre naše deti, a týmto spôsobom to môžete dosiahnuť.
Postup pre ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete TU (ak ste tak ešte neurobili)

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO:  52973972
Právna forma:  občianske združenie
Názov:  Veselá veda Slovensko o.z.
Ulica:  Karpatské námestie  
Číslo:  7770/10A
PSČ:  831 06
Obec:  Bratislava-Rača

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU


Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane

Poučenie k Vyhláseniu 

Vyhlásenie

Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Doplňujúce info: 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, resp. 3% v prospech VESELEJ VEDY. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.  

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2024 do 12/2024. Prispievanie do Systému Veselá veda cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2024 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prosíme, neposielajte ich poštou k nám.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň daňovému úradu.

Naše hodnoty

  • hravo
  • slobodne
  • s rešpektom
  • samostatne
  • bezpečne