DAROVANIE 2% Z DANE

Každý rok môžete prispieť 2% z vášho zdaniteľného príjmu, pričom to neovplyvní vašu peňaženku. Táto suma môže byť investovaná do našich vedeckých programov, ktoré pomáhajú deťom objavovať radosť zo vzdelávania a rozvíjať schopnosti, ktoré im pomôžu v budúcnosti. Vieme, že mnohí z vás sú motivovaní túžbou vytvoriť lepší svet pre naše deti, a týmto spôsobom to môžete dosiahnuť.Naše hodnoty

  • hravo
  • slobodne
  • s rešpektom
  • samostatne
  • bezpečne